Zeitgeist 2010: Tendenze di ricerca nel mondo

Israele (ישראל)

מגמות החיפוש השנה מראות בבירור כי הישראלים נושמים את הרשתות החברתיות ומבלים זמן רב במשחקים און ליין.